Răspunderea disciplinară

de Alexandru Țiclea

Teorie și Jurisprudență

Anul apariției: 2014
 • Jurisprudenţă
 • ISBN: 978-606-673-305-2
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 574
 • Format: 14x20
 • Taxe poștale(plată OP): 12,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 17,00 RON

Răspunderea disciplinară reprezintă o instituţie juridică importantă a dreptului muncii. Atât Legea-cadru nr. 53/2003 (Codul muncii), cât şi alte acte normative speciale (de exemplu, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) acordă atenţia cuvenită (prin norme juridice distincte) acestei forme de răspundere.
Calitatea de angajat (de salariat sau funcţionar public etc.), presupune o serie de obligaţii, printre care se numără şi cea de a respectă disciplină muncii [art. 39 alin. (2) lit. b) din Codul muncii; art. 43-45 din Legea nr. 188/1999].

Răspunderea disciplinară – formă a răspunderii juridice – intervine în situaţia în care angajatul săvârseste, cu vinovăţie, o abatere disciplinară, adică o fapta ilicită, constând în nerespectarea sarcinilor de serviciu, încălcarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă.

În lucrarea de faţă avem în vedere răspunderea disciplinară a angajaţilor (salariaţilor, funcţionarilor publici, inclusiv cu statut special, militarilor, judecătorilor şi procurorilor), adică a personalului care prestează munci subordonate. În acest sens, potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011 angajatul este „persoană fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile” [art. 1 lit. g)].

Angajatorul este, în temeiul aceluiaşi act normativ, „persoană fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe baza de contract individual de muncă ori raport de serviciu” [art. 1 lit. e)].
În practică angajatorilor sunt numeroase situaţiile în care intervine răspunderea disciplinară. Totodată, pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt înregistrate frecvent contestaţii împotriva sancţiunilor disciplinare.

Este motivul pentru care am păşit la elaborarea prezenţei lucrări, cu dorinţa de a pune la dispoziţia celor interesaţi un instrument util de studiu şi de lucru.

Produse similare

 1. Activitatea notariala. De la teorie la practica, 2018

  coperta

  Descriere și puncte forte Ce se afla intre teorie și practica? In cazul activitații notariale, ar trebui sa fie experiența. Doar ca aceasta se acumuleaza in ani, și nu intotdeauna intr-o maniera placuta și productiva. Putem afirma...

 2. Contracte. Legislaţie, jurisprudenţă, modele adnotate

  coperta

  Prezenta culegere reuneşte prevederile legale referitoare la contractele uzuale, extrase din Codul civil, Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing...

 3. Procedura insolventei. Jurisprudenţă comentată

  coperta

  Culegerea „Procedura insolvenţei. Jurisprudenţă comentată” reuneşte cele mai semnificative decizii pronunţate de Secţia a II-a civilă, specializată în litigii privind profesioniştii, a Curţii de Apel Timişoara în cursul anului...

 4. INDIVIDUALIZAREA JURIDICĂ A PEDEPSEI

  coperta

  Instituirea unei sancțiuni în caz de nerespectare a legilor este deosebit de importantă în cadrul unei societăți. Cu toate acestea, aplicarea unei pedepse mai mari sau mai mici decât o impun gravitatea faptei și persoana autorului...

 5. Raspunderea disciplinara a salariatului.Practica judiciara. Norme procedurale - Iulie 2017

  coperta

  Lucrarea reprezinta o sinteza a practicii judiciare a Curții de Apel București, Secția a VII-a conflicte de munca și asigurari sociale, cuprinzand decizii relevante pronunțate in cursul anilor 2015-2016 in materia raspunderii...

 6. Timpul de lucru şi timpul de odihnă – Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

  coperta

  Problemele privind timpul de muncă şi timpul de odihnă fac în prezent obiectul a două sesizări adresate CEDO, al unei sesizări adresate Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii şi al...

Cele mai vândute