Tratat de contracte civile. Potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, Codului penal şi Codului de procedură penală Volumul I

de Oliviu Puie

Decembrie 2017

Anul apariției: 2017
 • Drept civil şi procedură civilă
 • ISBN: 978-606-39-0165-2
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 900
 • Format: Academic
 • Taxe poștale(plată OP): 13,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 18,00 RON
 • În stoc
 • Preţ cu TVA: 149,00 RON
 • cumpără

"Lucrarea intitulată „Tratat de contracte civile” se distinge ca fiind cea mai complexă şi interdisciplinară lucrare care analizează materia contractelor civile în ambianţa controversatei şi neinspiratei concepţii moniste consacrate de noul Cod civil, precum şi ca unică lucrare care analizează această materie din perspectiva tuturor noilor Coduri (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul penal şi Codul de procedură penală).

Prin complexitatea şi amploarea sa, lucrarea încearcă să reliefeze necesitatea pregnantă a unei noi maniere de abordare a materiei contractelor civile, care nu pot fi tratate doar din perspectiva normelor generale şi a unor norme speciale impuse de concepţia monistă consacrată de noul Cod civil, disociat de ansamblul edificiului normativ care are implicaţii majore în această materie.

Pe de altă parte, lucrarea analizează nu numai contractele civile speciale reglementate de Codul civil, ci şi alte tipuri de contractate, larg uzitate în practică, ce din nefericire nu şi-au găsit o reglementare expresă prin dispoziţiile Codului civil, precum: creditul bancar şi contractul de împrumut bancar, contractul de leasing, acestea fiind reglementate prin acte normative speciale.

Corespunzând exigenţelor ştiinţifice ale unui tratat, ambele volume ale lucrarii analizează într-o variantă substanţial modificată, completată şi revizuită contractele civile speciale care au fost analizate în lucrarea „Contractele civile în contextul noului Cod civil şi al noului Cod de procedură civilă”, aparută la Editura Universul Juridic în 2014, la care se adaugă celelalte contracte civile speciale reglementate de Codul civil şi alte tipuri de contracte care nu sunt reglementate de Codul civil, făcând obiectul unor acte normative speciale.

Prezentul volum, după o analiză complexă a implicaţiilor noilor Coduri în materia contractelor civile, tratează într-o manieră complexă şi interdisciplinară, raportată la ansamblul legislaţiei naţionale, precum şi al jurisprudenţei naţionale, convenţionale şi unionale, următoarele contracte: contractul de vânzare-cumpărare, cu unele dintre varietăţile sale mai puţin abordate din punct de vedere al normelor de drept substanţial şi procedural în literatura juridică (vânzarea de acţiuni, părţi sociale, titluri de credit, masă lemnoasă, imobile care fac obiectul legilor funciare cu caracter reparatoriu, imobile aparţinând domeniului privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale etc.); contractul de schimb; contractul de donaţie; contractul de locaţiune, cu varietăţile sale; contractul de leasing, contract complex, larg uzitat în practică şi care se bucura de o amplă reglementare în noul Cod fiscal şi în alte acte normative speciale.

Prin amploarea, complexitatea şi vasta documentare în elaborarea acestui tratat, apreciem că acesta va constitui un instrument indispensabil de lucru atât pentru magistraţi şi alţi practicieni ai dreptului, cât şi pentru cadrele didactice universitare şi studenţi."


Produse similare

 1. Procedura soluţionării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni. Ediţia 2

  coperta

  Prin structură şi conţinut, lucrarea prezintă într-o manieră originală reglementările relevante şi jurisprudenţa CEDO, CJUE,  Curtea Constituțională Română, Înalta Curte de Casație și Justiție şi a celorlalte instanţe...

 2. Cartea de excepţii în procedura civilă. Ediţia 2

  coperta

  Concepută ca un instrument veritabil și util atât profesioniștilor, cât și studenților și tuturor celor implicați în procedurile judiciare, lucrarea de față este rezultatul unei duble abordări a materiei, din punct de vedere...

 3. Acţiunea civilă în procesul penal

  coperta

  Subiectul supus analizei in aceasta lucrare, Actiunea civila in procesul penal, a fost abordat din dorinta de a incerca a raspunde cat mai eficient unor probleme cu care se confrunta practicienii dreptului, indiferent de pozitia...

 4. Izvoarele obligaţiilor civile

  coperta

  Inspirata deopotriva de imperativele pedagogiei și nevoile studenților care intra prima data in contact cu materia obligațiilor, lucrarea prezinta o analiza complexa și aprofundata a izvoarelor obligațiilor civile, prin raportare...

 5. Moştenirea în Codul civil. Studii teoretice şi practice. Ediţia a III-a, revăzută şi completată, cuprinzând regulile stabilirii rezervei celor îndreptăţiţi şi modalitatea practică de efectuare a reductiunii

  coperta

  Libertate de a testa, dar obligație de a pastra rezerva” (Istrate Micescu) – iata care ar putea fi mottoul acestei lucrari. Pentru ca, dincolo de studiul inițial, ediția a III-a a carții iși propune sa ofere soluții unei probleme...

Cele mai vândute