Legea societăţilor nr. 31/1990, legislaţie conexă şi jurisprudenţă. Legislaţie consolidată şi index: ianuarie 2018

de Colecţia: Pro lege

Ediţie tipărită pe hârtie albă

Anul apariției: 2018
 • Drept comercial
 • ISBN: 978-606-39-0206-2
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 344
 • Format: 14.5X20
 • Taxe poștale(plată OP): 9,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 15,00 RON

Lucrarea Legea societăţilor nr. 31/1990, legislaţie conexă şi jurisprudenţă cuprinde dispoziţiile Legii nr. 31/1990, actualizate în ianuarie 2018, incluzând decizii de admitere a recursurilor în interesul legii, hotărâri prealabile, denumiri marginale ajutătoare, index, note redacţionale, scurte extrase relevante din legi incidente şi jurisprudenţă relevantă,în vederea creării unui instrument cât mai eficient şi mai usor de utilizat de către practicieni, dar şi de către publicul larg.

Prezenta lucrare mai conţine si 14 acte normative uzuale actualizate, care vin în completarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990:
Codul civil(extras);
Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentantelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine;
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (extras);
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăsurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare;
O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului;
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
OMFP nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăsoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României (extras);
Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;
Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Produse similare

 1. Codul insolventei comentat. Editia a II-a, revazuta si adaugita,2017

  coperta

  Codul insolventei comentat, editia a II-a, revazuta si adaugita, are ca obiectiv principal analiza dispozitiilor Legii nr. 85/2014, intrata in vigoare la data de 28 iunie 2014. Autorii isi propun sa examineze noua reglementare...

 2. Protecţia consumatorilor în contractele comerciale

  coperta

  Jurisprudența de după 2010 a instanțelor este abundentă în domeniu, lipsind un reper teoretic fundamental. Lucrarea pune ordine într-un domeniu haotic al dreptului, unde stabilitatea contractului are o valoare mitologică în raport...

 3. Legislaţia transporturilor. Actualizat la 21.02.2018

  coperta

  Lucrarea a apărut din nevoia de sistematizare a reglementărilor legale caracterizând transporturile, un domeniu vast, cu o accelerată dezvoltare practică. Culegerea de față constituie parte integrantă a efervescenţei...

 4. Legislaţia societăţilor. Actualizat la 21.02.2018

  coperta

  Această ediție cuprinde modificările La Zi ale actelor normative publicate în Monitorul Oficial, precum și deciziile Curții Constituționale și hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție incidente, printre care și Decizia nr....

 5. Piaţa de capital. Fundamentele juridice

  coperta

  Piața de capital este perceputa, in primul rand, ca un concept economic, o arena in care pot fi aplicate teoriile unor discipline precum Finanțe, Investiții, Economie, Piețe financiare. Lucrarea de fața este o pledoarie pentru...

Cele mai vândute