Noua legislaţie a achiziţiilor publice şi a concesiunilor

Actualizat 6 iunie 2016

Anul apariției: 2016
 • Achiziţii Publice
 • ISBN: 978-606-673-170-6
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 559
 • Format: 13x20
 • Taxe poștale(plată OP): 9,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 15,00 RON
 • Stoc epuizat
 • Preţ cu TVA: 29,00 RON

Culegerea se adresează nu doar practicienilor, ci şi teoreticienilor, mediului universitar în general, şi tuturor celor interesaţi de domeniul achiziţiilor publice şi al concesiunilor. În cuprins reuneşte:
- noile reglementări naţionale (pachetul de patru legi şi cele două hotărâri adoptate de Guvern pentru aprobarea unor norme de aplicare)
- considerentele şi corpul fiecăreia dintre cele trei principale directive europene aferente
- un studiu introductiv semnat de ingijitorul ediţiei, conf. univ. dr. Monica Amalia Raţiu
- un index general menit a facilita căutarea în text a sintagmelor-cheie:
● Studiu introductiv
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
● H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
● Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
● H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale Directiva 2014/25/UE privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
● Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune
● Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor
● Index general

Produse similare

 1. Dreptul achizitiilor publice. Editia a II-a, 2018

  coperta

  Prezenta lucrare reprezinta a doua editie revizuita a primului volum dintr-un demers de cercetare mai larg dedicat dreptului achizitiilor publice. Acest prim volum cuprinde teoria generala a contractului de achizitie publica si a...

 2. Noua legislaţie a achiziţiilor publice. Legislaţie consolidată şi index: martie 2018

  coperta

  Conceptul de achizitie publica desemneaza continutul unor raporturi juridice asemanatoare cu cele specifice contractului de vanzare-cumparare, apreciat intr-un sens foarte larg. Pentru a fi in prezenta unui contract de achizitie...

 3. Dreptul achiziţiilor publice. Vol.1

  coperta

  Adoptarea noii generatii de directive in domeniul achizitiilor publice si concesiunilor din anul 2014 a avut drept efect si modificarea substantiala a legislatiei in domeniu din Romania. O.U.G. nr. 34/2006, care a reglementat, pe...

 4. Achizițiile publice. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

  coperta

  Editorul: ”Prezenta culegere cuprinde o selecţie a celor mai reprezentative hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice.Achiziţiile publice – Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii...

 5. Ghid practic privind contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr. 98/2016

  coperta

  Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenţie privind achizițiilor publice fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin Legea nr. 98/2016.În acest...

 6. Formularea unei contestații în contextul noului cadru legislativ privind achizițiile publice, achiziţiile sectoriale sau al concesiunilor

  coperta

  Te consideri o persoană vătămată și dorești să te adresezi Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu o contestație pe cale administrativ-jurisdicțională?Această procedură poate reprezenta un instrument de lucru care...

Cele mai vândute