Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și legislație conexă

de Moise Alin-Adrian

Anul apariției: 2015
 • Profesii liberale
 • ISBN: 978-606-673-164-5
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 424
 • Format: 14x20
 • Taxe poștale(plată OP): 9,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 15,00 RON
 • Stoc epuizat
 • Preţ cu TVA: 37,00 RON

Include şi:
● DOCTRINA;
● JURISPRUDENŢA;
● ADNOTĂRI.

Ediţiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică şi practică, oferă un conţinut consolidat şi îmbogăţit constând în numeroase acte normative şi extrase atent selectate, la care se adaugă informaţii utile, structurate profesionist şi evidenţiate adecvat prin grafică şi cromatică speciale.
Îngrijită de notar public Alin-Adrian Moise, lucrarea Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi legislaţie conexă reuneşte în paginile sale o serie de acte normative care vizează cu precădere latura procedurală a activităţii notariale şi care sunt de o importantă ridicată, în condiţiile în care reforma din ultimii ani a dreptului privat a condus şi la augmentarea considerabilă a izvoarelor în sens formal ale dreptului notarial:
● Cuvânt-înainte;
● Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995;
● Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995;
● Statutul UNNPR;
● Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România;
● Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România;
● Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizarii de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale;
● Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România;
● Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;
● Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;
● Decizia nr. 2.742/2013 privind formă şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe;
● Codul de procedura fiscală (extras);
● Noul Cod de procedura civilă (Legea nr. 134/2010) (extras);
● Metodologia privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedura în materie notarială;
● Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;
● Norme tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;
● Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică;
● Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar;
● Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public;
● Statutul ÎNR;
● Norme metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia;
● Ordinul nr. 1.903/C/2011 privind condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit;
● Codul fiscal (extras);
● Norme privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici;
● Protocolul nr. 3.905/14.949/2013 privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară;
● Protocol de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între ANCPI şi UNNPR privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. şi compl. ulţ.;
● Ordinul nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între ANCPI şi UNNPR privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. şi compl. ulţ., aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010;
● Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.

Produse similare

 1. Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi legislaţie conexă 2017

  coperta

  Îngrijit de notar public Alin-Adrian Moise, volumul reuneste in paginile sale o serie de acte normative care vizeaza cu precadere latura procedurala a activitatii notariale si care sunt de o importanta ridicata, in conditiile in...

 2. Malpraxisul medical. Particularitatile raspunderii civile medicale. Jurisprudenta interna relevanta. Malpraxisul profesiilor liberale

  coperta

  „Malpraxisul medical. Particularităţile răspunderii civile medicale. Jurisprudenţa interă relevantă. Malpraxisul profesiilor liberale” este o lucrare care vine să acopere un spaţiu încă insuficient explorat al doctrinei judiciare...

 3. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și legislație conexă - 17 iulie 2016

  coperta

  Culegerea tipărită pe hârtie albă de calitate superioară prezintă o selecţie a celor mai importante acte normative care reglementează profesia de avocat (inclusiv examenele precum cele de primire în profesie, definitivat...

 4. Ghidul candidatului

  coperta

  "Ghidul candidatului. Examenul de primire în profesia de avocat. Concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii. Licenţă"  este unică lucrare care respectă structura examenelor de admitere în profesiile...

 5. Organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Sinteze si grile.

  coperta

  Lucrarea de faţă, realizată de echipa de avocaţi a S.C.A. Ligia Cătună şi Asociaţii, sub coordonarea Prof. Dr. Avocat Ligia Cătună, a avut la baza cartea acesteia cu titlul „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat”....

 6. Legislația profesiei de mediator

  coperta

  „Medierea este un barometru al evoluţiei şi al dezvoltării unei societăţi sănătoase. Profesia de mediator, profesie nejuridica, propune, în persoană mediatorului, un model de profesionist dedicat gestionării şi rezolvării...

Cele mai vândute